Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Claes Hallert

Docent, Medicinkliniken/Vrinnevisjukhuset i Norrköping


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev