Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Christopher Gillberg

Professor, Gillbergcentrum/Göteborgs Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev