Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Christina Åhrén

Docent, Strama/Västra Götalandsregionen


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev