Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Christian Kjellander

Med dr, bitr överläkare, Medicinkliniken/Capio S:t Görans sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev