Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Christian Ingvar

Professor, VO Kirurgi /Skånes Universitetssjukvård


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev