Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Christian Falconer

Docent, överläkare, Kvinnokliniken/Danderyds sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev