Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Christer Borgfeldt

Docent, överläkare, KK/Lund SUS


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev