Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Charlotte Lindblad Wollmann

Med dr, Bitr. överläkare, Medicinsk Enhet Graviditet och Förlossning/Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev