Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Charlotta Zetterström

Professor, /Karolinska Institutet, Stockholm


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev