Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Cecilia Thulin

Leg fysioterapeut, VO Kvinnosjukvård/SUS, Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev