Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Cecilia Ivarsson

Specialistsjuksköterska, Ortopedkliniken/Skånes universitetssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev