Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Cecilia Dhejne

Överläkare, specialist i psykiatri, Centrum för Andrologi och Sexualmedicin/Karolinska universitetssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev