Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Catharina Olivius

Med dr, överläkare, Medicinmottagningen/Hallands sjukhus/Kungsbacka


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev