Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Caroline Staff

Med dr, överläkare, Onkologiska kliniken/Capio St Görans sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev