Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Carl-Erik Flodmark

Docent, överläkare, Preventiv pediatrik, Kliniska vetenskaper i Malmö/Lunds universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev