Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Carl Dahlöf

Professor, Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Prenumerera på våra nyhetsbrev