Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Carl Aronsson

Specialistläkare, Arbets- och miljömedicin Syd/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev