Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Carina Thorstensson

Docent, leg sjukgymnast, Sahlgrenska Akademin/Göteborgs universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev