Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Britta Hylander Rössner

Docent, överläkare, Njurmedicinska kliniken/Karolinska universitetssjukhuset Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev