Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bodil Schiller

Överläkare, med lic, /Sachsska barnsjukhuset/SÖS


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev