Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bo Svenungsson

Docent, Smittskydd Stockholm/


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev