Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bo Runeson

Professor , CPF St Göran/St Göran Norra Sthlm Psykiatri


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev