Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bo Norrving

Professor, Neurologkliniken/Skånes Universitetssjukhus i Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev