Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Björn Hornestam

Med dr, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/ Östra


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev