Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Björn Andréasson

Docent, överläkare, Hematologsektionerna/NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Prenumerera på våra nyhetsbrev