Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Birgitta Ramgren

Med dr, överläkare, Neuroradiologi BoF/Skånes universitetssjukhus SUS


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev