Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Birgitta Johansson

Med dr, överläkare, Medicinkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev