Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bill Hesselmar

Docent, överläkare, /Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev