Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bertil Christensson

Professor, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev