Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Bengt Ljungberg

Docent, Infektionskliniken/Skånes Universitetssjukhus, Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev