Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Barbro Eriksson

Professor, Kliniken för onkologisk endokrinologi/Akademiska sjukhuset, Uppsala


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev