Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Arne Wikström

Docent, Hudkliniken/Sesam/Karolinska Universitetssjukhuset Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev