Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Antonios Loizos

Barnläkare, Barn- och ungdomskliniken/Akershus Universitetssykehus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev