Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Annelie Thorén

Barnläkare, Barn och ungdomsmedicin/Sollefteå sjukhus


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev