Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anne Fältström

Med Dr, sjukgymnast, Rehabiliteringscentrum samt Enheten för Fysioterapi/Länssjukhuset Ryhov / Linköpings Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev