Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anna Sundholm

Med dr, biträdande överläkare, ME Neurologi/Karolinska Universitetssjukhuset, Ledamot Huvudvärkssällskapets styrelse


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev