Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anna Segernäs Kvitting

Adjungerad universitetslektor, verksamhetschef, specialist i allmänmedicin, Avdelningen för prevention, rehabilitering och nära vård (PRNV)/Linköpings universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev