Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anna Börjesson

Med dr, överläkare, Barn- och ungdomskirurgiska kliniken/SUS Lund


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev