Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anita Svahn

Med dr, överläkare, Klinisk mikrobiologi L2:02/Karolinska Universitetslaboratoriet Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev