Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anders Winbladh

Med dr, överläkare, Kirurgiska kliniken /Länssjukhuset Ryhov/Höglandssjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev