Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anders Sönnerborg

Professor, Laboratoriemedicin, Karolinska universitetssjukhuset/Karolinska institutet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev