Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anders Gottsäter

Professor, överläkare, Internmedicin/Skånes Universitetessjukhus Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev