Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Anders Eklund

Professor emeritus, Medicinsk enhet, Lung Allergi/Karolinska Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet, Solna


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev