Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Amir Sherif

Överläkare, universitetslektor, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap/Urologi och Andrologi, Umeå Universitet


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev