Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Aleksander Giwercman

Professor, överläkare, Reproduktionsmedicinskt Centrum/Lunds universitet Skånes Universitetssjukhus Malmö


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev