Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Alberto Falk-Delgado

Docent, specialistläkare, Verksamhetsområde plastik- och käkkirurgi/Akademiska sjukhuset


Har skrivit följande behandlingsöversikter:

Prenumerera på våra nyhetsbrev