Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Vill du träffa en coachande förebild?

Du som står inför en amputation eller blivit amputerad kan ta kontakt med oss för att träffa en förebildscoach. Det är personer som är förebilder men som samtidigt har ett coachande förhållningssätt. En förebild är trovärdig, en coach ser möjligheter – denna kombination är unik.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev