Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Patientinformation till dig som behandlas med Lokelma

Lokelma är ett receptbelagt läkemedel för behandling av hyperkalemi (höga nivåer av kalium i blodet) hos vuxna. Denna broschyr vänder sig till patienter som har fått Lokelma utskrivet av sin läkare.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev