Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Stöd för dig som står nära någon med en ätstörning

Vi i Frisk & Fri finns här för dig som närstående. Många av oss har själva egen erfarenhet av att vara närstående till någon som tidigare varit drabbad av en ätstörning. Har du frågor, behöver du ett bollplank eller vill du helt enkelt möta andra i samma situation som du? Ta då kontakt med oss!

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev