Denna tjänst är ett beslutsstöd i den kliniska vardagen och endast avsedd för läkare och sjuksköterskor med förskrivningsrätt.

Sekundärt Lymfödem i ben

Lymfödem är en kronisk svullnad som uppstår när lymfsystemets förmåga att transportera vätska är nedsatt. Orsaken kan vara medfödd – primärt lymfödem – eller uppstå efter en skada till exempel ett hårt slag eller en operation – sekundärt lymfödem.

Ladda ner PDF

Prenumerera på våra nyhetsbrev